Надомна робота в Польщі: як оформити praca nakladcza

Надомна робота в Польщі: як оформити praca nakladcza

Окремим, багато в чому унікальним, видом працевлаштування в Польщі є робота вдома (praca nakładcza) і спеціальний договір про надомну роботу, який укладається з її приводу (Umowa o pracę nakładczą). Зв’язати для замовника партію рукавиць, надати комплекс бухгалтерських послуг, віддалено супроводжувати розробку IT-проекту – все це і багато іншого може виконуватися за цим договором.

Що таке надомна робота, які права та обов’язки виникають у роботодавця і працівника, чим відрізняється від віддаленої роботи і як правильно оформити документи – читайте в матеріалі.

ЗМІСТ

Що таке надомна робота в Польщі?

Робота вдома в Польщі (надомна робота, praca nakładcza, у розмовній мові нерідко застосовують термін praca chałupnicza) – це окремий вид трудових відносин, які передбачають роботу не в зазначеному роботодавцем місці, а за вибором працівника. Такі відносини поєднують у собі більшість обов’язків роботодавця як за умовою про працю з правами працівника, подібними до цивільно-правових договорів. Для надомної роботи підписується спеціальний договір – Umowa o pracę nakładczą.

Працівник набуває прав, більшість з яких регулюються Трудовим кодексом, проте отримує можливість виконувати обов’язки, зазначені в договорі, будь-яким способом і в зручний для себе час без контролю з боку роботодавця (за винятком контролю якості та строків виконання).

Вказівок на pracu nakładczą та/або umowu o pracę nakładczą немає в Трудовому кодексі. Однак вони присутні в окремому документі – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonzujących pracę nakładczą. Так, документу майже півстоліття, але він досі чинний, а надомна робота користується досить великою популярністю.

Чим надомна робота відрізняється від віддаленої?

Із поняттям віддаленої роботи в Польщі існують деякі невизначеності, які планують ліквідувати ухваленням відповідних законодавчих поправок. Але й у чинних нормах віддаленим найчастіше називають спосіб виконання обов’язків (як тимчасовий, так і постійний) при звичайному працевлаштуванні (за умовою про працю чи цивільно-правовим договором).

Ці типи працевлаштування передбачають більший контроль за виконанням співробітником своїх обов’язків, можливість постійного і безперервного зв’язку, тоді як надомна робота може всього цього і не вимагати.

Чи може praca chałupnicza бути одночасно віддаленою? Теоретично – може, якщо відповідає іншим умовам, але на практиці роботу вдома обирають у випадках, які не передбачають безперервного спілкування із замовником / роботодавцем.

Чим Umowa o pracę nakładczą відрізняється від B2B-контракту?

Щодо B2B-договорів – різниця принципова. Б2Б – це контракт між двома суб’єктами господарювання (бізнес-одиницями), а договір про роботу вдома – між роботодавцем і працівником (при тому, що згідно із законом вони іменуються wykonawcami і nakładcami).

У першому випадку обидві сторони мають бути зареєстровані як підприємці. У другому – тільки роботодавець, а “надомник” вступає до нього на роботу з усіма юридичними наслідками, що випливають.

Як правильно скласти umowu o pracę nakładczą?

Говорячи про склад документа, заодно визначатимемо й основні обов’язки сторін стосовно одна одної. Те, що не увійшло до цього розділу, розглянемо окремо.

Форма договору

Відповідно до §2 згаданої Постанови, umowa o pracę nakładczą може мати лише письмову форму. У контракті обов’язково має бути зазначено його тип (що йдеться саме про надомну роботу), сторони договору, його умови (зокрема, тип робіт, їхній початок, оплата праці).

Договір може бути укладений на випробувальний термін (не більше 3х місяців), на визначений або невизначений термін, і на конкретну роботу.

Оплата праці

Це суттєвий аспект теми, що розглядається. За нормами §3 Постанови, контракт має вказувати на мінімальний обсяг робіт, які працівник має виконати за місяць. При цьому оплата за такий обсяг не може бути меншою:

  • Встановленого законом мінімального розміру заробітної плати в поточному році, якщо йдеться про єдине джерело доходу співробітника.
  • 50% від мінімальної зарплати, якщо у працівника є й інші джерела доходу, у т.ч. інші договори про надомну роботу, договори про роботу, договори про злеценіння, доходи від бізнесу тощо.

Ще раз наголосимо – на який би обсяг робіт не укладався договір про надомну роботу, оплата праці не може бути меншою, ніж половина від “мінімалки”, і то за умови, що у працівника існують інші доходи. В іншому випадку – не нижче мінімальної з/п.

Ще один важливий момент – якщо у роботодавця кілька працівників, які виконують таку саму роботу вдома, то їхня оплата праці має розраховуватися за однаковими правилами. Припустима в таких випадках і організація / використання профспілкових організацій.

Податки та виплати в ZUS

Будучи по відношенню до надомного працівника роботодавцем, такий роботодавець бере на себе всі обов’язки з розрахунку і виплати за співробітника всіх належних податків і зборів, як і за звичайним трудовим договором.

Змінювати ці норми, внісши відповідні положення до договору, забороняється. Такі коригування не матимуть законної сили.

Відпустка, лікарняний, стаж роботи

І надання відпусток, і їхня оплата, так само як і тимчасова непрацездатність (лікарняний лист L4) під час роботи вдома в Польщі регулюються нормами Трудового кодексу РП, тобто надаються й оплачуються так само, як і за умовою про працю. Однак є уточнення (§15 Постанови) – за кожен відпрацьований місяць у минулому році, “надомнику” належить 1/12 частина від відпустки. Тобто ця величина не залежить від обсягу роботи та рівня зарплати. А ось оплата відпускних вираховуватиметься за фактичною середньою зарплатою за минулий період (рік або менше, якщо відпрацьовано менше року).

Оплата лікарняних, у тому числі пов’язаних із вагітністю та пологами, так само здійснюється відповідно до норм трудового законодавства.

Відповідно до положень §32 Постанови, час, відпрацьований за umowe o pracę nakładczą зараховується до трудового стажу на загальних умовах.

Надання сировини, інструментів та обладнання для роботи

Сторони вправі визначити і прописати в договорі про роботу вдома, що сировина, інструменти, обладнання та інше необхідне для виконання роботи, надається самим працівником або за якоюсь комбінованою схемою.

Однак, якщо цього не зазначено, то за замовчуванням (підстава – §11 Постанови) роботодавець (замовник) зобов’язаний забезпечити працівника усім необхідним, зокрема підтримкою інструментів і устаткування в належній якості та працездатності за свій рахунок.

Якщо через незабезпечення всім необхідним з вини роботодавця співробітник не зміг виконати належну роботу, за цей час йому зобов’язані нарахувати оплату праці за принципами розрахунку оплати за чергову відпустку.

Якщо ухвалено рішення використовувати інструментарій/обладнання працівника, то, на підставі норм §12a Постанови, роботодавець зобов’язаний власним коштом підтримувати їх у робочому стані або оплачувати купівлю нових, а вартість закупленої співробітником сировини – компенсувати.

Місце роботи

Попри назву “робота вдома в Польщі”, виконуватися роботи можуть і в нежитлових приміщеннях, які належать (у т.ч. на правах оренди/суборенди) працівникові (наприклад, у сараї, гаражі, на складі тощо). Однак, якщо робота виконується справді за місцем проживання, то вона не повинна шкодити ані самому працівникові, ані родичам, які проживають разом із ним. Причому відповідальність за це так само несе роботодавець.

При цьому в будь-якому разі замовник (роботодавець) зобов’язаний забезпечити дотримання норм охорони праці відповідно до Кодексу праці РП.

Як звільнитися за договором про надомну роботу в Польщі?

За згодою сторін договір про роботу вдома в Польщі може бути розірваний у будь-який час. Строковий договір закінчиться в зазначену в ньому дату. В іншому випадку потрібне попереднє повідомлення:

  • Договір на випробувальний термін – не менше ніж за 2 тижні.
  • Безстрокова умова – не менше ніж за 1 місяць.

Договір про надомну роботу може бути розірваний роботодавцем і без повідомлення, але винятково на таких умовах (§6 Постанови):

  • Грубе порушення виконавцем (працівником) своїх обов’язків, що призвело до зриву строків або зниження якості роботи, псування сировини, матеріалів, обладнання тощо.
  • Виконавець вчинив правопорушення, яке прямо чи опосередковано перешкоджає йому виконувати обов’язки (наприклад, якщо його позбавили волі).
  • Співробітник не може виконати роботу через хворобу або карантин строком понад 3 місяці у звичайних умовах, або через професійне захворювання / нещасний випадок на виробництві – понад 6 місяців, або з інших причин – понад 1 місяць.

Однак з “іншими причинами” є додаткове пояснення. У §5 Постанови сказано, що до них не можуть бути віднесені призов на військову службу або оголошення банкрутства.

Неприпустимим є розірвання договору під час відпустки працівника або перебування його на лікарняному (за винятком вищевказаних строків хвороби).

Працівник так само може розірвати контракт про роботу вдома в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення, але тільки у випадках, якщо є лікарський висновок про неприпустимість цього типу роботи для даної людини, а роботодавець не зміг надати іншу роботу (§8 Постанови).

Вихідна допомога

Якщо umowa o pracę nakładczą була розірвана в результаті попереднього повідомлення у зв’язку з оголошенням роботодавця банкрутом або його ліквідацією, або у зв’язку з відмовою чи обмеженням системи надомних робіт, працівник (підрядник) має право на вихідну допомогу:

  1. Середньої місячної заробітної плати, якщо загальний стаж роботи менше 10 років.
  2. Двомісячна винагорода, якщо загальний стаж роботи становить від 10 до 20 років.
  3. Тримісячний оклад, якщо загальний стаж роботи становить 20 років і більше.

Однак вихідна допомога виплачується, тільки якщо ця робота була вказана співробітником як основне джерело доходу. Вихідна допомога визначається за правилами, передбаченими при розрахунку оплати за чергову відпустку. Таку саму допомогу буде виплачено і в разі розірвання договору за згодою сторін.

Після звільнення роботодавець зобов’язаний надати колишньому співробітнику довідку про роботу. У цьому випадку вона називатиметься (§10 Постанови) – Świadectwo pracy nakładczej.

Зразок Umowa o pracę nakładczą

Оскільки, окрім обов’язкових параметрів, договір про роботу вдома має містити умови конкретної діяльності, то і зразок (бланк) такого договору ми надамо в найспрощенішому варіанті.

Ознайомитися з ним можна у файлі нижче:

Висновок

Договір про надомну роботу, та й сама робота вдома в Польщі – явище дуже цікаве, і лише на перший погляд видається чимось застарілим і непотрібним. За статистикою тисячі й тисячі людей у РП віддають перевагу цьому формату трудових відносин, і займаються в них не тільки чимось кустарним, а й високотехнологічним виробництвом.

Нерідко подібною системою стосунків користуються люди з обмеженими можливостями, багатодітні батьки, які змушені перебувати вдома з дітьми, але дедалі частіше її обирають і в інших умовах, просто через зручність у певних обставинах.

0 коментарів

Написати коментар

Бажаєте приєднатися до обговорення?
Сміливо висловлюйте свою думку!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *