Умова про праце в Польщі

Умова про праце в Польщі (Umowa o pracę): що це таке

Взаємовідносини між роботодавцем і працівником мають бути документально зафіксовані. Для цього й існує трудовий договір (Umowa o pracę), якому й буде присвячено цей матеріал.

Існують й інші форми контрактів – наприклад, для членів правління компаній або обраних органів влади. Однак через те, що переважна частина наших читачів не планує очолювати мегахолдинги або балотуватися в президенти Польщі, їх ми поки що залишимо без розгляду. Цивільно-правовим формам (Umowa zlecenie, Umowa o dzielo тощо) будуть присвячені окремі матеріали.

ЗМІСТ

Umowa o pracę у Польщі – що це таке?

Дослівно Umowa o pracę так і перекладається – трудовий договір. Поряд з іншими типами контрактів, є встановленою Трудовим кодексом РП формою фіксації трудових/ділових взаємовідносин.

Хто має підписувати Umowa o pracę? Усі, кому інші форми контрактів не підходять. Нагадаємо, що за чинним законодавством наявність договору є обов’язковою. Без його оформлення робота може бути визнана нелегальною.

Дуже важливо знати основні положення, що прописуються в трудовому договорі, тому що будь-який факт, закріплений у ньому і такий, що суперечить законодавству, може призвести до визнання контракту нікчемним.

Коли роботодавець зобов’язаний укласти Umowa o pracę?

Не секрет, що роботодавці, особливо при працевлаштуванні іноземців, віддають перевагу цивільно-правовим формам договорів – Umowa zlecenie, Umowa o dzieło тощо. Логіка тут проста – ці контракти не підкоряються нормам трудового кодексу, а отже, не передбачають і всю ширину відповідальності роботодавця.

Законодавці помітили цю тенденцію ще багато років тому, і на рівні юридичних норм закріпили:

 1. Umowa o pracę має укладатися, якщо доручена робота виконується в місці, за часом і під керівництвом роботодавця.
 2. Не допускається заміна Umowa o pracę договорами цивільно-правової форми, якщо робота фактично відповідає зазначеній у п. 1. (art.22 Трудового кодексу, поправка до § 12 від 2002 року).

Чи може іноземець, який влаштовується на роботу, довести роботодавцю необхідність укладення саме Umowa o pracę? Давайте дивитися на речі реально. Підказати, помітити, вказати на помилку – може. Але якщо роботодавець усвідомлено йде на укладення договору цивільно-правової форми, то змінити це його рішення працівникові вдасться навряд чи.

Що ж робити? Є й інша норма законодавства:

Якщо в судовому порядку буде встановлено, що умови роботи за укладеним раніше цивільно-правовим договором відповідають трудовому контракту, суд має право визнати договір саме Umowa o pracę, незалежно від того, як його було названо спочатку. При цьому роботодавець буде зобов’язаний виконати всі умови та обов’язки по відношенню до працівника, як якби Umowa o pracę була укладена спочатку.

Інакше кажучи, суд просто визнає Umowa zlecenie / Umowa o dzieło трудовим договором, який підпорядковується нормам Трудового кодексу.

Види трудових договорів

Umowa o pracę – поняття загальне. Існує кілька різновидів договору, що значно відрізняються один від одного за умовами, строками, способами розриву відносин та іншими параметрами. Це тимчасова умова про працю (tymczasową) і безстрокова.

Випробувальний термін (Umowa na okres próbny)

Цей тип Umowa o pracę носить польське найменування “Na okres próbny”. Укладається, коли працівник і роботодавець погодили таку ознайомлювальну версію взаємовідносин: роботодавець бажає упевнитися в необхідній кваліфікації претендента, його дисципліні, навичках та ін., а працівник бажає перевірити, чи відповідають умови праці заявленим, практично ознайомитися з іншими параметрами.

Відмінні риси Umowa na okres próbny:

 • Максимальний термін – 3 місяці.
 • Можливість продовження відсутня.
 • Припиняє дію автоматично в зазначений у договорі день.
 • Передчасне розірвання тільки за обопільною згодою. Розірвання в односторонньому порядку неможливе.

Після закінчення контракту трудові відносини мають бути або розірвані, або зафіксовані іншим типом договору.

У кожного виду існують свої особливості розірвання – їх буде детально розглянуто нижче.

На вказаний час (Umowa o pracę na czas określony)

“Na czas określony” – так іменується польською цей вид договору. Очевидно, що йдеться про документальну фіксацію робочих взаємовідносин протягом заздалегідь установленого періоду.

Особливості Umowa o pracę na czas określony:

 • Строки дії встановлюються самим договором.
 • Договір може бути продовжений двічі. У разі пролонгації втретє – автоматично стає безстроковим.

Це стосується тільки Umowa o pracę – у цивільно-правових форм (zlecenie, o dzielo та ін.) можуть бути інші умови.

 • Без продовження припиняє дію в зазначену дату.
 • Дострокове припинення можливе за згодою сторін. Односторонній розрив роботодавцем за замовчуванням неможливий, але при укладенні контракту на строк понад 6 місяців, і за умови зазначення в тексті договору такої можливості, звільнення працівника за ініціативою роботодавця можливе з 2-тижневим повідомленням.

За статистикою це найпоширеніша форма, що підписується з іноземними працівниками.

Більш короткостроковим різновидом цієї форми контракту можна вважати Umowa na zastępstwo – договір на заміну (відсутнього працівника).

Він укладається на період нестачі робочого персоналу, і автоматично припиняється в момент виходу на роботу відсутнього.

Може бути розірваний в односторонньому порядку роботодавцем з повідомленням за 3 робочих дні.

Безстроковий (Umowa o pracę na czas nieokreślony)

Контракт “Na czas nieokreślony” найзручніша для працівника форма трудових відносин. Роботодавці нечасто укладають їх з іноземцями. Як видно з назви, взаємовідносини за безстроковим договором не обмежені ні певним періодом, ні обсягом робіт.

Чим хороша Umowa o pracę na czas nieokreślony:

 • Термін дії не обмежений.
 • Розрив за згодою сторін.
 • Одностороннє розірвання договору роботодавцем має відбуватися з дуже поважних причин: тривала хвороба, доведені випадки відсутності кваліфікації, порушення режиму тощо.

Тепер перейдемо до пунктів договорів, які необхідно врахувати в контракті для захисту прав працівника.

Що слід включити до трудового договору?

Незалежно від форми Umowa o pracę, документ укладається письмово і підписується обома сторонами процесу. Укладений договір має бути не пізніше першого робочого дня працівника.

Робота без договору, “пробні дні” без оплати та інші способи працевлаштування, що порушують закон, не допускаються.

До документа необхідно включити:

ПунктПояснення
Сторони договоруПІБ працівника і дані роботодавця.
Вид договоруСтроковий, безстроковий, на обсяг виконуваних робіт тощо.
Період діїПочаток і закінчення контракту. У випадках безстрокового договору – тільки дата початку. У разі фіксації обсягу робіт – дата початку і факт, що вважається закінченням дії.
Умови праціГрафік, місце, обсяг робіт, відпустка та інші характеристики трудового процесу.
Оплата праціЗаробітна плата фіксується брутто (до податкових відрахувань) і не може бути меншою за допустиму за законом.

Бажано включити в Umowa o pracę умови дострокового розірвання. Вони не повинні суперечити законодавству (про це буде докладніше розказано нижче), але в його рамках можуть встановлювати власні правила.

Який вигляд?

Далі можете подивитися фото, на якому зображено зразок заповненої умови про працю.

зразок заповненої умови про працю

Яку інформацію роботодавець має право запитувати у працівника?

Згідно з даними, отриманими від польської Інспекції праці, роботодавець має право отримати таку інформацію:

 1. П. І. Б.
 2. Дата народження.
 3. Місце проживання.
 4. Освіта.
 5. Досвід, навички, кваліфікація, отримана працівником раніше.

Зверніть увагу, що запитувати іншу інформацію роботодавець не має права, але за взаємною домовленістю вона може бути надана.

Право на ознайомлення та переклад договору

Зрозуміло, перед підписанням договору працівник повинен ознайомитися з його текстом. Раніше це перебувало у сфері діяльності самого працівника, і займатися переведенням доводилося йому. У прийнятих і чинних зараз нормах трудового законодавства однозначно визначено:

У випадках з працівником-іноземцем, роботодавець зобов’язаний забезпечити його перекладом трудового договору на прийнятну для іноземця мову.

Відповідно, визначення “прийнятної мови” має відбутися до укладення договору, і роботодавець має бути поінформований потенційним працівником, як про саме бажання отримати переклад, так і про мову, якою контракт має бути перекладений.

Умови Umowa o pracę

Ми вже розповіли про обов’язкові пункти трудового договору, тепер подивимося на інші параметри, вказувати які необхідно, тільки якщо вони відрізняються (у кращий бік) від норм, установлених законодавством:

 1. Відпустка (Urlop). На рік оплачувану відпустку надають на термін 21-26 днів, залежно від стажу працівника.
 2. NFZ/ZUS. Соціальні гарантії, Ubezpieczenie NFZ і пенсійне забезпечення.
 3. Надбавки. Оплата надурочних, різні компенсації та оплата за працю, не передбачені договором.
 4. Інші умови. Якщо робота вимагає певних умов (наприклад, засобів індивідуального захисту), бажано вказати їх у трудовому договорі.

Нагадаємо, що в разі потреби отримання дозвільних документів (наприклад, oświadczenie, zezwolenie, opinia starosty тощо) забезпечити ними працівника входить в обов’язки роботодавця.

Якщо досягнуто згоди про оформлення карти побиту (посвідки на проживання), документи так само готує наймач.

Зміна умов договору

Будь-які умови Umowa o pracę можуть бути змінені за обопільною згодою, але в рамках чинних законів. Для цього може бути підписано новий договір або додаткову (коригувальну) угоду, що змінює не всі параметри контракту, а його окремі норми.

Ініціювати зміни може і роботодавець в односторонньому порядку. Для цього він видає працівникові письмове повідомлення, що деякі положення контракту коригуються, і вказує строк набрання чинності новими положеннями.

Працівник має право відмовитися від змін, про що і повинен заявити до середини строку, зазначеного в повідомленні. У цьому випадку договір вважатиметься розірваним після зазначеного в повідомленні строку.

Оподаткування при роботі за Umowa o pracę

Розмір податків залежить від типу договору, але в рамках усіх різновидів Umowa o pracę шкала виплат однакова.

Надамо дані на фактичному прикладі оплати праці у 3400 злотих:

Брутто3400 zł
Виплати:
Пенсійні332 zł
Страхування51 zł
Охорона здоров’я264 zł
Недієздатність83 zł
Аванс прибуткового податку22 zł
Разом виплати: 753 zł
Нетто2648 zł

Витрати роботодавця на працівника можуть бути ще вищими, оскільки йому доведеться оплачувати додаткові збори.

Відповідно до наведеного прикладу нагадаємо, що в трудовому договорі має бути вказана сума в 3400 zł на місяць, але фактично на руки працівник отримає 2648 zł.

Як розірвати Умову про працю з роботодавцем?

Найпростішим способом припинення робочих взаємовідносин за договором є угода сторін. У цьому випадку підписується відповідний документ, після якого контракт припиняється.

У договорі можуть бути встановлені додаткові умови і строки його розірвання, які не можуть суперечити положенням законів. Ці норми оповіщення про звільнення свідчать:

Вид умови про працюТермін розірвання (оповіщення)
Випробувальний термін3 робочих дні, якщо тривалість контракту не перевищує 2 тижні.1 тиждень, якщо договір укладено на 2 тижні, але не більше 3 міс.2 тижні, якщо договір укладається на 3 місяці.
На заміну3 робочі дні
Безстроковий і строковий договори2 тижні, якщо працівник працює в одній фірмі менше ніж півроку.1 місяць, якщо співробітник працює в одній компанії 6 або більше місяців, але більше 3 років.3 місяці, якщо співробітник працює в одній фірмі 3 роки або більше.

Більше інформації про звільнення за угодою сторін та в односторонньому порядку читайте в цій статті. Крім того, існують поважні причини коли можна звільнитися за угодою про працю без відпрацювання.

Umowa o pracę умови дострокового розірвання

Інфографіка: строки повідомлення про розірвання Умови про працю в Польщі.

Виниклі суперечки вирішуються в суді, або скаргою в Управління праці. Така скарга розглядається анонімно.

Кого не можна звільнити?

Звільнення – розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця – неможливе:

 • Які перебувають на лікарняному до 182 днів.
 • Вагітних, за винятком випадків випробувального терміну на 1 місяць.
 • Які перебувають у відпустці для догляду за дитиною (до закінчення цієї відпустки).

Оплата лікарняних https://ua-migrant.pl/likarnyanyj-u-polshhi-yak-otrymaty-elektronnyj-lyst/ , відпусток тощо не може бути нижчою, ніж це встановлено законодавчо.

Розрахунок при звільненні за Умовою про працю

Сума виплат при звільненні не може бути меншою, ніж за реально відпрацьований час / виконаний обсяг робіт. Якщо це передбачено окремими положеннями контракту, можуть бути призначені додаткові компенсаційні суми.

Терміни та способи виплат краще узгодити заздалегідь. Важливий момент для іноземців – закриття рахунку в польському банку https://ua-migrant.pl/banky-u-polshhi-vse-shho-varto-znaty-ukraincyu/ , на який приходить оплата праці. Якщо залишити його відкритим, він генеруватиме витрати на своє утримання. Якщо ж закрити, то колишній роботодавець не зможе здійснити виплати. У цьому випадку потрібно передбачити якийсь компроміс, але вирішити питання краще до повернення додому.

Ми розглянули найпоширеніший вид договору, що регламентує трудові відносини. Не треба бути практикуючим юристом, щоб розібратися в його основних положеннях. Сліпо довіряти роботодавцю ні до чого. Перевірити, чи містить контракт необхідні положення і чи не внесено до нього параметри, які не влаштовують працівника, слід обов’язково, і тепер ви знаєте, як і що потрібно робити.

0 коментарів

Написати коментар

Бажаєте приєднатися до обговорення?
Сміливо висловлюйте свою думку!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *