Що буде за запізнення на роботу в Польщі

Що буде за запізнення на роботу в Польщі

Нескладно здогадатися, що запізнення на роботу не заохочується роботодавцем ніде, і Польща тут винятком не є. Однак санкції за подібне порушення сильно залежать від нюансів запізнення, і можуть варіюватися від попередження або догани до штрафу і навіть звільнення.

Що є запізненням за польськими законами, які наслідки можуть очікувати на працівника, а в яких випадках застосувати покарання неможливо – читайте в цьому матеріалі.

ЗМІСТ

Умови про працю та цивільно-правові договори

Одразу з’ясуємо, як до запізнень ставляться договори різних форматів. Почнемо з цивільно-правових контрактів.

З одного боку, і умови злеценія, і умови про дзело можуть не передбачати встановленого робочого часу, тобто припускати, що виконавець (підрядник, умовно – працівник) виконує обов’язки за контрактом у зручний для себе час. Відповідно, у таких ситуаціях не може бути зафіксовано запізнення, оскільки немає чітко встановленого часу початку робочого дня.

Вірно і зворотне – якщо робочий час (його межі) в цивільно-правовому договорі визначено, то цю умову зобов’язано бути виконано. Санкції за порушення мають бути прописані в самому контракті, або в окремих документах замовника (роботодавця).

З іншого боку, розірвати цивільно-правовий контракт кожна зі сторін може в будь-який момент. Підтверджувати будь-які підстави в цьому випадку не доведеться. Відповідно, якщо іншого не передбачає текст підписаного контракту, то за запізнення за цивільно-правовими договорами можуть бути тільки два граничних покарання: попередження або звільнення.

Усе, сказане далі, стосуватиметься виключно повноцінних трудових договорів – умов про працю, які підпорядковуються (на відміну від цивільно-правових) Трудовому кодексу (Kodeks Pracy – k.p.).

Обов’язки співробітників

Очевидно, що, уклавши трудовий договір, і роботодавець, і працівник зобов’язуються виконувати свої зобов’язання. Серед обов’язків працівника Трудовий кодекс (art.100 k.p.) виділяє:

 • сумлінне й акуратне виконання роботи та наказів керівництва;
 • дотримання графіка робочого часу, встановленого на підприємстві;
 • дотримання норм трудового розпорядку і правил, встановлених на підприємстві;
 • дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також правил пожежної безпеки;
 • турбота про благополуччя робочого місця, захист майна роботодавця і зберігання секретної інформації, розголошення якої може завдати шкоди роботодавцю;
 • дотримання правил соціального співіснування на робочому місці.

Робочий час встановлюється договором або внутрішніми актами підприємства. Запізнення вважатиметься порушенням цього графіка, а отже, і порушенням норм Трудового кодексу.

Зверніть увагу, що немає жодної норми, яка б встановлювала кількість секунд, хвилин або годин, після досягнення яких відсутність на роботі вважатиметься запізненням. Відповідно, будь-яке порушення графіка робочого часу може бути інтерпретоване роботодавцем як запізнення. Стосується це і запізнення перед початком робочої зміни, і несвоєчасного повернення з перерви, і інших аналогічних ситуацій.

Попередження, догана або штраф за запізнення у Польщі

Штрафи та інші утримання із заробітної плати досить суворо регламентуються нормами Кодексу праці. Як з’ясовано вище, одним з основних обов’язків працівника є дотримання режиму робочого часу, в тому числі необхідність приступити до роботи вчасно, бути готовим виконувати її у визначені години у визначеному роботодавцем місці та протягом певної кількості часу.

Запізнення на роботу очевидно порушує цей обов’язок, у зв’язку з чим роботодавець може покарати працівника такими стягненнями (art.108 k.p.):

 • попередження;
 • догана;
 • грошовий штраф.

Попередження і догана за запізнення на роботу зберігаються в особових справах, і тільки після закінчення року, якщо працівник бездоганно дотримується своїх обов’язків, стягнення скасовується.

Штраф, відповідно до норм §2, art.108 k.p., може бути застосований за таких умов:

 • недотримання правил охорони праці та техніки безпеки або пожежної безпеки;
 • відсутність на роботі без пояснення причин;
 • поява на роботі в нетверезому вигляді;
 • розпивання спиртних напоїв на роботі.

Запізнення є відсутністю на роботі, а отже, того, хто запізнився, може бути оштрафовано (про розмір штрафів поговоримо далі детальніше).

Який вид покарання буде застосовано за запізнення у Польщі?

Спосіб покарання працівника за запізнення обирає роботодавець. Відповідно до норм art.111 k.p., роботодавець зобов’язаний брати до уваги:

 • Вид порушення працівником обов’язків.
 • Ступінь провини.
 • Колишнє ставлення до роботи.

Як видно, умови описано досить розпливчасто, тож рішення багато в чому ухвалюють, виходячи із суб’єктивних чинників.

Здебільшого роботодавці не наважуються на крайні заходи, а якщо і чинять так, то роблять це щодо людей, для яких запізнення на роботу – систематична практика.

Допустимий розмір штрафів за запізнення у Польщі

Непунктуальний співробітник може бути покараний зниженням заробітної плати або навіть звільненням (про звільнення поговоримо окремо).

Відповідно до норм art.80 k.p., винагорода належить за виконану роботу. За час невиконання роботи за працівником зберігається право на винагороду тільки в тому випадку, якщо це передбачено нормами трудового законодавства (відпустка, лікарняний тощо). Очевидно, що працівник, який спізнюється, не набуває права на винагороду за час відсутності.

Норми §12 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Постанови Міністра Праці та Соціальної Політики від 29 травня 1996 р. “Про порядок визначення винагороди за період невиконання роботи і винагороди, що становить основу для обчислення компенсації, вихідної допомоги, компенсаційних доплат до винагороди та інших вимог, передбачених Трудовим кодексом”) передбачають такі типи розрахунків штрафів:

 1. Для розрахунку заробітної плати працівника, який одержує оплату праці, зазначену в помісячній ставці, за місяць, в якому працівник запізнився на роботу, слід:
  1. розділити місячну заробітну плату на кількість годин, які необхідно відпрацювати в цьому місяці;
  1. помножити отриману суму на кількість годин відсутності на роботі через запізнення;
  1. отриману суму відняти від заробітної плати за цей місяць.
 2. Щоб розрахувати заробітну плату працівника з погодинною оплатою, треба помножити погодинну заробітну плату на кількість фактично відпрацьованих годин (фактична присутність на роботі).

Приклад 1. Співробітник працює в компанії X з фіксованою місячною оплатою 3500 злотих брутто. У серпні 2022 року замість 176 годин він відпрацював 174 години через запізнення. Розрахунок такий:

 • 3500 злотих : 176 годин = 19,89 злотих / год.
 • 19,89 злотих / год х 2 години = 39,78 злотих.
 • 3500 злотих – 39,78 злотих = 3460,22 злотих.

Приклад 2. Співробітник працює охоронцем у компанії X. Заробітна плата встановлена в розмірі 20 злотих брутто на годину. У лютому 2022 року він кілька разів спізнювався на роботу, у зв’язку з чим відпрацював 159 годин замість 160 годин. Щоб розрахувати його винагороду, множать погодинну ставку (20 злотих) на кількість фактично відпрацьованих годин (159 годин): 20 х 159 = 3180 злотих.

Зі сказаного видно, що штраф не може перевищувати вартості часу, коли працівник був відсутній на робочому місці. Додаткові стягнення будуть протизаконними.

Також роботодавець може погодитися компенсувати запізнення додатковою роботою в тому ж розмірі. Тоді за такий час непунктуальний працівник зберігає право на винагороду, але він (час) не вважатиметься надурочною роботою.

Звільнення за запізнення у Польщі

Запізнення на роботу може призвести до розірвання договору. Співробітник, який постійно спізнюється, зазвичай спочатку отримує попередження, догану, штраф. Однак, якщо це не спрацює, допустимо розірвати трудовий договір із працівником. Важливо, щоб у роботодавця були докази такого запізнення.

Зверніть увагу, що розірвання договору може застосовуватися не у всіх випадках запізнень. Якщо працівник спізнюється разово або час від часу, але добре виконує свої обов’язки, розірвання договору може бути визнано необґрунтованим. Але так само і зворотне – право на дисциплінарне звільнення у роботодавця є. Якщо з якихось інших причин йому бажано припинити трудові відносини, то формальною підставою цілком може стати і запізнення. Довести неправомірність звільнення в суді, посилаючись на art.111 k.p., доволі складно і затратно.

Запізнення з поважної причини

Контракт із працівником не може бути розірваний через запізнення, якщо його причина поважна. Звісно, відвідування лікаря або, наприклад, виклик до правоохоронних органів, суду, підтверджені документально, будуть однозначно поважною причиною.

Поломка машини, затори або проблеми з громадським транспортом здебільшого сприймаються як виправдання, але за їхньої систематичності та відсутності підтвердження 100% гарантії не дадуть.

Висновок

Пунктуальність – якість, яку цінує більшість роботодавців. Запізнення, тим більше часті, навпаки, можуть налаштувати керівництво проти співробітника. Польські закони дозволяють застосовувати до порушників різні заходи впливу – аж до звільнення “за статтею”. Краще не зловживати запізненнями, але, якщо це все-таки сталося, необхідно точно знати, які заходи впливу законні, а що застосовувати неприпустимо.

0 коментарів

Написати коментар

Бажаєте приєднатися до обговорення?
Сміливо висловлюйте свою думку!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *