Повідомлення про зміну умов у трудовому договорі в Польщі

Повідомлення про зміну умов у трудовому договорі в Польщі

З безлічі причин – від економічних складнощів і реструктуризації підприємства до зловмисних меркантильних інтересів – польський роботодавець може забажати змінити умови роботи співробітника, раніше узгоджені в трудовому договорі. Таку можливість законодавство РП йому надає, однак положення Трудового кодексу встановлюють жорсткі параметри таких коригувань, головним з яких є повідомлення про зміни.

Що таке wypowiedzenie zmieniające, як воно повинно бути оформлене і які можливості є у працівника, який не бажає змінювати умови праці – читайте в матеріалі з циклу “Права та обов’язки роботодавця”.

ЗМІСТ

Що таке повідомлення про зміну умов в трудовому договорі?

Повідомлення про зміни (польська, wypowiedzenie zmieniające) умов найму або винагороди в Польщі – це письмове сповіщення працівника з боку роботодавця про намір скоригувати деякі умови трудового договору. Повідомлення може бути складено тільки роботодавцем, ініціатива змін з боку співробітника неприпустима.

Закони точно не визначають, що йдеться у wypowiedzenie zmieniające саме про погіршення умов праці (відносно раніше зазначених у договорі), однак на практиці для поліпшення таких умов, погоджених сторонами, може бути переукладено договір або підписано додаток (анекс). У переважній більшості випадків повідомлення про зміни саме погіршує параметри трудових відносин, причому часто в ситуації незгоди працівника з такими коригуваннями.

До яких договорів належить повідомлення про зміну в умові про працю?

Відразу виключимо тих, до кого ця процедура не належить. Усе, сказане далі, регламентовано положеннями трудового законодавства Польщі, і стосується передусім умов про працю.

Що стосується умови злеценя та інших цивільно-правових договорів, то, з одного боку, немає жодної норми, яка забороняє виставляти повідомлення за цими контрактами, але з іншого – кожен з них може бути розірваний у будь-який момент з ініціативи будь-якої зі сторін, що робить використання wypowiedzenie zmieniające неактуальним. Роботодавець просто запропонує переукласти контракт за новими умовами, а при відмові працівника звільнити його.

Що може змінити повідомлення про звільнення у Польщі?

Надаючи працівникові wypowiedzenie zmieniające, роботодавець може змінити:

 1. вид роботи;
 2. місце роботи;
 3. оплату праці;
 4. робочий час.

Роботодавець не може змінити вид трудового договору, наприклад, з безстрокового на строковий, шляхом внесення змін до повідомлення про розірвання.

Необхідність повідомлення про зміну виникає також у разі зміни положень про оплату праці або колективного договору, якщо запроваджені цими актами положення є менш сприятливими для працівників, ніж ті, що існують.

Відповідно до норм §4, art.42 Kodeks Pracy (k.p. – Трудовий кодекс РП) припинення поточних умов праці або оплати праці не потрібне, якщо працівникові у випадках, обґрунтованих потребами роботодавця, доручається інша робота, ніж зазначена в трудовому договорі, на строк не більш як 3 місяці в календарному році, якщо це не тягне за собою зменшення оплати праці та відповідає кваліфікації працівника.

Як діє wypowiedzenie zmieniające?

Повідомлення вважається зробленим, якщо працівникові були запропоновані нові умови в письмовій формі. Якщо працівник відмовляється прийняти запропоновані умови роботи або оплати праці, договір розривається після закінчення строку повідомлення.

Термін повідомлення

Іноземцям, які давно цікавляться юридичними особливостями роботи в Польщі, поняття терміну повідомлення знайоме за процедурою звільнення. До чого тут звільнення? Річ у тім, що §1, art.42 k.p. встановлює, що до ситуації зі зміною (припиненням) умов праці або зарплати застосовують ті самі умови, що й під час розірвання договору, зокрема й норми повідомлення.

 • 3, art.42 k.p. визначає, що протягом половини строку повідомлення працівник може письмово відмовитися від пропонованих змін, і тоді по закінченню строку повідомлення договір буде розірвано. Якщо до половини строку працівник не подасть письмової відмови, умови вважатимуться прийнятими і почнуть діяти по закінченню строку повідомлення (є виняток, про який скажемо далі).

Ще раз акцентуємо увагу читачів – незгодний працівник повинен подати письмову відмову, інакше вважається, що він приймає нові умови. Не можна просто проігнорувати wypowiedzenie zmieniające, якщо зазначені в ньому умови не підходять.

Нагадаємо, що строки повідомлення за польським трудовим законодавством залежать від стажу роботи і становлять:

 1. За договором на випробувальний термін:
  1. за 3 робочі дні, за умови терміну укладеного договору не більше 2х тижнів;
  1. за 7 днів, якщо контракт підписано на період від 2х тижнів до 3х місяців;
  1. за 2 тижні, при договорі понад три місяці.
 2. За договором на заміну – 3 робочі дні.
 3. Строковий і безстроковий договори:
  1. за 2 тижні, при роботі в цій компанії менше ніж півроку;
  1. за 1 місяць, якщо працівник працює в компанії від 0,5 до 3 років;
  1. за 3 місяці, при працевлаштуванні понад 3 роки.

Це повні строки повідомлення. Нас же цікавлять половини цих періодів. Протягом яких працівник може подати письмову відмову.

Як визначити половину строку повідомлення?

На перший погляд, не так складно розділити наявний строк навпіл, проте на практиці треба розуміти, з якої дати почнеться розрахунок періоду. Половина строку повідомлення залежить від його протяжності:

 • Якщо строк виражений у місяцях, наприклад, повідомлення за 1 місяць, період повідомлення відлічується з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому було отримано повідомлення.
 • Якщо період повідомлення виражений у тижнях, наприклад, двотижневий період повідомлення, строк починається з наступної неділі.
 • Якщо строк повідомлення виражений у днях, період починається з наступного робочого дня.

Ще один найважливіший момент. Роботодавець зобов’язаний вказати в повідомленні про зміну той факт, що співробітник може надати відмову протягом половини строку повідомлення. Якщо він не зробить цього, працівник має право відмовитися від нових умов протягом усього цього строку (до закінчення періоду повідомлення). Ця норма чітко прописана в §3, art.42 k.p.

Неприпустимість повідомлення

Оскільки повідомлення про зміни пов’язане з нормами звільнення, на нього поширюються ті самі обмеження, що й для цієї процедури (з низкою винятків). Є випадки, коли закони прямо забороняють вручення повідомлення, наприклад:

 • під час відпустки;
 • під час лікарняного;
 • вагітним працівницям.

Також не допускається надання повідомлення про зміну для працівників, яким залишилося не більше 4 років до досягнення пенсійного віку.

Однак законодавець допускає можливість повідомлення про виправлення працівників, охоплених передпенсійним захистом, якщо повідомлення стало необхідним у зв’язку з:

 • Запровадженням нових правил оплати праці для всіх працівників, які працюють у цього роботодавця, або групи, до якої належить працівник.
 • Втратою здатності виконувати поточну роботу, підтвердженою медичним висновком, або втрата прав, необхідних для її виконання, не з вини працівника.

Можливість повідомлення про зміну працівника, захищеного від звільнення на постійній основі, передбачена також у ust.5, art.5 Закону “Про особливі правила припинення трудових відносин з причин, не пов’язаних із працівниками” (Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

Згадане положення дає змогу надсилати повідомлення про зміну в разі колективного звільнення, наприклад, вагітних або тих, хто перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, або у відпустці для догляду за дитиною, а також працівників, охоплених передпенсійним захистом. При цьому такі співробітники матимуть право на компенсаційну надбавку, якщо отримане ними повідомлення про зміну зменшить їхню винагороду. Ця допомога надаватиметься до кінця періоду, протягом якого вони користуватимуться особливим захистом від звільнення.

Висновок

На завершення представимо зразок бланка повідомлення. Це приблизний вигляд wypowiedzenie zmieniające, який може бути адаптований під конкретні обставини:

Можна завантажити за посиланням https://www.gov.pl/attachment/ef203723

Працівник, який отримав повідомлення про зміну, має право звернутися до трудового суду незалежно від того, прийняв він запропоновані умови чи відкинув.

0 коментарів

Написати коментар

Бажаєте приєднатися до обговорення?
Сміливо висловлюйте свою думку!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *