Пільги на ліки: податкове вирахування на ліки в Польщі

Пільги на ліки: податкове вирахування на ліки в Польщі

Одне з податкових відрахувань Польщі – ulga na leki – знижує оподатковувану базу оподаткування (тобто в результаті зменшує величину податку або призводить до повернення частини раніше виплаченого податкового авансу), за умови серйозних витрат на лікарські препарати особами, які мають інвалідність, або їхніми опікунами.

Хто і скільки може повернути коштів, і як правильно оформити ульгу на леки, читайте в цьому матеріалі.

ЗМІСТ

Що таке податкове вирахування на ліки в Польщі

Податкове вирахування на ліки (ульга на лекі, польська, ulga na leki) – це реабілітаційна податкова пільга (ulga rehabilitacyjna), яку можна вирахувати з оподатковуваної бази оподаткування (у разі платників прибуткового податку) або з доходу (у разі осіб, які оподатковуються з фіксованою одноразовою виплатою) у розмірі витрат на ліки, понесених у даному місяці, на суму, яка перевищує 100 злотих, якщо лікар-спеціаліст підтверджує, що інвалід використовує певні лікарські препарати постійно або тимчасово.

Таке право встановлено p.12, ust.7a, art.26 Ustawy o PIT (Закон про прибутковий податок), у якому, окрім іншого, зазначено, що ліками в цьому випадку вважаються засоби, визначені відповідно до Prawom farmaceutyczne (Закону про фармацевтику).

Зверніть увагу, що існують й інші відрахування для реабілітаційної допомоги інваліду, наприклад, на спеціальний автотранспорт або реабілітаційні пристрої. Але в цьому матеріалі розглядається тільки ульга на лікарські препарати, яка не виключає інших пільг.

Отже, підсумуємо. Скористатися пільгою можуть (за відповідності всім переліченим умовам):

 • люди з обмеженими можливостями та люди, які підтримують інвалідів;
 • у разі підтвердження лікарем необхідності лікарських препаратів.

Відняти з бази оподаткування можна всі витрати на ліки, які протягом місяця перевищують 100 злотих. Це принциповий момент, оскільки кожен з можливих платежів розраховується помісячно, а потім підсумовується за результатами року.

Наприклад, якщо в липні інвалід придбав ліки, прописані лікарем-фахівцем, на загальну суму 190 злотих, він може відняти за цей місяць 90 злотих (190 – 100 = 90). Але, якщо в листопаді він купив ліки на 100 злотих, він не може відняти жодного злотого за цей місяць.

Приклад розрахунку ульги на леки

Ще раз акцентуємо увагу, що не можна складати витрати, понесені в одному місяці, з витратами, понесеними в іншому або в інші місяці, – враховується сума за цей місяць.

Для наочності наведемо приклад витрат на ліки одного інваліда та суми відрахувань за окремими місяцями і всім роком:

МісяцьВитрати на лікиСкільки можна віднятиРозрахунок суми вирахування
січень0 злотих0 злотих0 – 100 < 0
лютий100 злотих0 злотих100 – 100 = 0 злотих
березень180 злотих80 злотих180 – 100 = 80 злотих
квітень110 злотих10 злотих110 – 100 = 10 злотих
червень187 злотих87 злотих187 – 100 = 87 злотих
липень155 злотих55 злотих155 – 100 = 55 злотих
серпень0 злотих0 злотих0 – 100 < 0
вересень80 злотих0 злотих80 – 100 < 0
листопад210 злотих110 злотих210 – 100 = 110 злотих
грудень78 злотих0 злотих78 – 100 < 0
Разом1100 злотих342 злотих

Таким чином, у розглянутому прикладі інвалід протягом усього року витратив 1100 злотих на ліки, прописані лікарем-фахівцем, але може відняти тільки 342 злотих.

При цьому якби він поніс усі ці витрати протягом одного місяця, він міг би відняти до 1000 злотих. (1100 злотих – 100 злотих = 1000 злотих). Це демонструє, що в контексті ульги на ліки вигідно концентрувати витрати на ліки в мінімальній кількості місяців. Звісно, якщо це не призведе до загрози погіршення здоров’я.

Хто може скористатися вирахуванням?

Скористатися реабілітаційною допомогою можуть тільки інваліди (osoby niepełnosprawne) та особи, які підтримують інвалідів (здійснюють догляд). Тут головне зрозуміти, хто належить до зазначених категорій.

Особи з обмеженими можливостями (інваліди)

Насамперед ульгою на леки можуть скористатися інваліди. Інвалідом, на підставі норм p.6, ust.1, а також ust.7d, 7f і 7g art.26 Ustawy o PIT, є особа:

 • з діагнозом, що підтверджує один із трьох ступенів інвалідності (значний, середній або легкий) відповідно до правил, що діють із 1998 року, або
 • якому призначено пенсію по інвалідності по повній або частковій непрацездатності, або соціальну пенсію, або
 • яка визнана інвалідом – особою, яка не досягла 16-річчя на підставі окремих положень.

Крім цього, до інвалідів належать і ті, кого було визнано таким на підставі правил, що діяли до 1998 року (так звані групи інвалідності):

 • Інвалідом, віднесеним до першої групи інвалідності, визнають особу, яка визнана повністю непрацездатною і нездатною до самостійного існування або значним ступенем інвалідності.
 • Інвалідом, віднесеним до другої групи інвалідності, є особа, визнана повністю непрацездатною або із середнім ступенем інвалідності.

У будь-якому разі статус інвалідності має бути підтверджений документально на підставі польського законодавства. Іноземці, які мають інвалідність на батьківщині, мають підтвердити її в РП (читай: як підтвердити інвалідність у Польщі? https://ua-migrant.pl/yak-pidtverdyty-invalidnist-dytyny-u-polshhi/ ).

Особи, які здійснюють догляд за інвалідом

Податковим вирахуванням на ліки можуть скористатися й особи, які здійснюють догляд за інвалідами. Тут (відповідно до ust.7e, art.26 Закону про прибутковий податок) інвалідом, який перебуває на утриманні платника податків, є особа, чий річний дохід не перевищує дванадцятикратної соціальної пенсії на грудень попереднього податкового року.

До осіб, які здійснюють догляд, які можуть використовувати ульгу на лекі, належать:

 • чоловік(-а);
 • власна або усиновлена дитина, у тому числі дитина-іноземець;
 • батько;
 • батько чоловіка(-и);
 • рідний брат / сестра;
 • вітчим або мачуха;
 • зять або невістка.

Наприклад, у грудні 2022 року соціальна пенсія становила 1338,44 злотих брутто, тобто дванадцятикратна величина цієї суми становить 16061,28 злотих брутто. Це граничний дохід інваліда, який перебуває на утриманні іншої особи, для цілей реабілітаційної допомоги у 2022 році. У 2023 році ця межа становить 19061,28 злотих брутто (12x 1588,44 злотих), а отже, у податкових деклараціях за цей рік використовуватиметься ця величина.

Дохід непрацездатної особи для цілей обчислення вирахування відрахування на ліки не включає додаткову допомогу, допомогу по догляду, так звану “тринадцяту пенсію” і допомогу на дітей:

 • неповнолітніх;
 • незалежно від їхнього віку, які відповідно до окремих положень отримували допомогу по догляду (доплату) або соціальну пенсію;
 • дорослі віком до 25 років, які навчаються в облікових закладах, зазначених у положеннях про систему освіти та положеннях про вищу освіту.

Зверніть увагу, що йдеться про доходи саме інваліда, доходи його опікуна в цьому випадку не враховуються. При цьому, якщо інвалід має вищий дохід у розрахунковому році, його опікун не зможе скористатися реабілітаційною допомогою.

Якщо особа, яка здійснює догляд, сама є інвалідом, вона може підсумовувати витрати на власні ліки та ліки підопічного.

Які витрати не можуть відніматися?

Міністерство фінансів РП у своїх роз’ясненнях (див. нижче) вказало, що такі витрати не можуть бути зазначені в ульзі на ліки (і в реабілітаційних пільгах узагалі):

 • Якщо вони виплачувалися в повному обсязі з коштів фонду з реабілітації інвалідів, фонду компанії, Державного фонду реабілітації інвалідів або з коштів Національного фонду здоров’я, фонду соціальних допомог компанії чи
 • Було повернуто платнику податків у повному обсязі в довільній формі.

У разі часткового фінансування (співфінансування) витрат (за деякими типами приватних або державних програм) відрахуванню підлягає різниця між понесеними витратами та сумою, профінансованою (співфінансованою) або повернутою в будь-якій формі.

На які ліки поширюється ульга?

Як уже зазначалося вище, до ліків для відрахування належать усі типи препаратів у розумінні Закону про фармацевтику РП. При цьому Міністерство фінансів Польщі окремо зазначає, що лікарські засоби можуть як належати до захворювань, за якими інвалідність присвоєно, так і не належати до неї (за виконання інших умов).

Витрати на ліки, понесені за кордоном в іноземній валюті

Міністерство фінансів Польщі у спеціальній заяві повідомило, що витрати на ліки, понесені за кордоном, також можуть бути відраховані за ульгою на леки. Для конвертації витрат, понесених в іноземній валюті, у злоті, необхідно використовувати середній обмінний курс Національного банку Польщі за останній робочий день, що передує дню здійснення витрат.

Це положення актуальне для громадян Польщі, а до іноземців може застосовуватися тільки в обмеженому форматі, за умови їхнього податкового резидентства РП. https://ua-migrant.pl/yakyj-podatok-v-polshhi-dlya-ukrainciv-shho-varto-znaty-ukraincyam/

Як оформити податкове вирахування на ліки?

Для підтвердження витрат необхідно зібрати та надати рахунки-фактури, чеки та/або квитанції на ліки. Це можуть бути і підтвердження платежу на пошті або банківського переказу, аби тільки документи вказували, хто, коли, кому, скільки і за що заплатив.

Необхідно надати копії рецептів, виписаних лікарем-фахівцем, або медичну довідку про необхідність застосування цих ліків. Для можливої податкової перевірки всі документи рекомендується зберігати і після подання декларації.

У разі використання реабілітаційної пільги (у тому числі ульги на ліки) особою, яка має на утриманні інваліда (наприклад, батьком дитини-інваліда), документ, що підтверджує несення витрат, може бути виданий і особі з обмеженими можливостями, і тому, хто здійснює догляд.

Витрати на ліки можуть бути вирахувані з наступних річних декларацій:

 • PIT-37 – дохід, оподатковуваний за лінійною шкалою через платника (наприклад, за трудовим договором або цивільно-правовим контрактом https://ua-migrant.pl/trudovyj-dogovir-u-polshhi-shho-ce-yaki-buvayut-shho-daye/ ).
 • PIT-36 – дохід, оподатковуваний за лінійною шкалою без посередництва платника (наприклад, від підприємницької діяльності, оренди, суборенди,).
 • PIT-28 – дохід, оподатковуваний у вигляді одноразової суми зареєстрованого доходу (наприклад, від підприємницької діяльності, оренди, суборенди).

До зазначених декларацій має бути прикріплено Додаток (załącznik) PIT/O.

Як висновок пропонуємо читачам ознайомитися з офіційною брошурою від польського Мінфіну. Вона датована 2020 роком, проте нещодавно представник міністерства підтверджував її актуальність: Посилання https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/17781

0 коментарів

Написати коментар

Бажаєте приєднатися до обговорення?
Сміливо висловлюйте свою думку!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *