Urlop okolicznosciowy: Коли можна взяти екстрену відпустку в Польщі?

Urlop okolicznosciowy: Коли можна взяти екстрену відпустку в Польщі?

Життя складається з низки запланованих подій і маси випадковостей. Останні виникають екстрено, несподівано, але вимагають термінової реакції. Якщо весілля готується довго, і навряд чи може застати людину зненацька, то смерть близьких ніколи не буває вчасно.

Працюючи в Польщі, іноземець може опинитися перед обличчям екстреної потреби зайнятися особистими справами на шкоду працевлаштуванню. На такі випадки законодавство передбачає Urlop okolicznościowy – спеціальну, термінову відпустку, яку роботодавець зобов’язаний надати і оплатити ці дні. Про те, що таке екстрена відпустка, за яких обставин і в який спосіб її можна оформити, – детально розповімо в цьому матеріалі.

ЗМІСТ

Що таке Urlop okolicznościowy?

Термінова, екстрена відпустка в Польщі (Urlop okolicznościowy) – це неробочі дні, що надаються роботодавцем працівникові, через весілля (своє або дітей), народження дитини, а також у випадках смерті деяких членів сім’ї. Тривалість урлопа становить 1 – 2 робочих дні, і залежить від підстав.

Подробиці термінової відпустки роз’яснено в Розпорядженні міністра праці та соціальної політики “Про методи обгрунтування відсутності на роботі, і надання співробітникам відпусток” (Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobececności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy – далі, Розпорядження).

Саме цьому виду відпустки присвячено параграф 15, і офіційна назва цього урлопа – Звільнення від роботи у зв’язку з весіллям, народженням дитини, смертю члена сім’ї (Zwolnienie od pracy w związku ze ślubem, urodzeniem się dziecka, zgonem członka rodziny).

Терміни екстреної відпустки

Параграф 15 Розпорядження чітко встановлює і за що надається відпустка, і її тривалість.

Два дні можна взяти в разі:

 • Весілля працівника.
 • Народження дитини у співробітника.
 • Смерті / похорону чоловіка / дружини працівника, його дитини, матері, мачухи, батька або вітчима.

На один день термінової відпустки можна розраховувати якщо:

 • Події пов’язані з весіллям дитини працівника.
 • Смерті / похорону брата-сестри, дідуся-бабусі, тестя-тещі (свекра-свекрухи) або іншої особи, яка перебуває на утриманні співробітника.

Крім цього, §16 Розпорядження прямо вказує, що така відпустка є оплачуваною.

Спеціальна відпустка надається виключно на робочі дні. Крім іншого, це означає, що, перебуваючи на лікарняному або в черговому урлопі, взяти додаткові дні не можна. Наприклад, спеціальну відпустку у зв’язку з народженням дитини здебільшого може взяти тільки батько, оскільки мати, якщо вона так само працює, перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю/пологами.

Коли можна взяти Urlop okolicznościowy

Ми вже розглянули всі підстави для екстреної відпустки, проте потрібно пояснити, в які саме дні вона може бути взята. Це мають бути робочі зміни, в які співробітник займатиметься справами, прямо пов’язаними з підставами для відпустки.

Це означає, що отримати термінову відпустку можна і не в конкретні дні весілля, смерті, похорону або народження дитини, а й в інші дати, якщо заплановані на них події мають прямий зв’язок із тим, що сталося.

Хрестоматійним прикладом є смерть бабусі, на похорон якої працівник відпустку не брав, проте запросив її пізніше, у день читання заповіту. Така вимога є законною, оскільки подія пов’язана зі смертю бабусі, а свій належний день відпустки працівник не витратив.

Як отримати термінову відпустку у Польщі?

Для законного оформлення Urlop okolicznościowy роботодавцю необхідно подати заяву. Крім іншого, документ має містити:

 • Дані працівника.
 • Відомості про роботодавця.
 • Підстави для відпустки.
 • Кількість запитуваних днів.
 • Дати днів відпустки.
 • Перелік додатків – документів, що підтверджують підстави (якщо вони є).
 • Дату і підпис співробітника.

При цьому документи, що підтверджують підстави для екстреної відпустки, можуть бути надані пізніше. Наприклад, свідоцтва про смерть або свідоцтва про народження на момент подання заяви може ще не бути.

Коли потрібно проінформувати роботодавця?

Розпорядження встановлює, що сповістити роботодавця (подати заяву на термінову відпустку: скачати бланк заяви https://ua-migrant.pl/wniosek_o_urlop_okolicznosciowy.docx ) співробітник повинен заздалегідь. Однак у випадках непередбачених обставин, це може бути і більш пізній термін, але не пізніше другого дня такої відпустки:

§2 Розпорядження. Обов’язок повідомити роботодавця

 1. Працівник повинен проінформувати роботодавця про причину та очікуваний період відсутності на роботі, якщо причина відсутності заздалегідь відома або передбачувана.
 2. У разі виникнення причин, що перешкоджають виходу працівника на роботу, працівник зобов’язаний негайно сповістити роботодавця про причину своєї відсутності і передбачуваної тривалості своєї відсутності, але не пізніше, ніж на другий день відсутності на роботі. Якщо норми трудового законодавства, що діють у цього роботодавця, не визначають способу повідомлення про причину відсутності працівника, повідомлення надсилається працівником особисто або через іншу особу, телефоном, іншими засобами зв’язку або поштою, і датою повідомлення є дата, зазначена на поштовому штемпелі.
 3. Недотримання строку, передбаченого ч. 1, може бути виправдано особливими обставинами, що перешкоджають своєчасному сповіщенню, особливо якщо працівник опинився прикутим до ліжка захворюванням у поєднанні з відсутністю поруч членів сім’ї або іншою випадковою подією. Положення ч.2 застосовуються відповідно після усунення причин, що перешкоджають своєчасному сповіщенню роботодавця про причину та строк відсутності працівника на роботі.

Тут усе доволі зрозуміло, але все ж варто звернути увагу на частину 2, а саме на засоби оповіщення. Для формалізації процедури, необхідно отримати підтвердження, що заяву своєчасно прийнято. Найкраще це станеться при особистому зверненні.

Якщо використовується третя особа для подання заяви, то необхідно, щоб на копії заяви роботодавець (його представник) вказав дату прийняття. При поданні поштою можна використовувати дані штемпеля.

А ось телефонне сповіщення або e-mail краще застосовувати в разі крайньої необхідності, коли інші способи неможливі.

Оплата Urlop okolicznosciowy Urlop okolicznosciowy

Термінова відпустка, як уже зазначалося, оплачувана. Розрахунок за ці день – два проводиться так само, як при черговій відпустці. Технологія розрахунків визначається іншим Розпорядженням того ж міністерства (Про детальні правила надання щорічної відпустки, визначення та виплати винагороди за час відпустки та грошового еквівалента за відпустку), відповідно до якого:

 1. Визначаються компоненти оплати праці, зазначені в ставці за місяць, у фіксованому розмірі, що належить працівникові в місяці відпустки.
 2. Встановлюються змінні складові винагороди (під час розрахунку відпускних можуть використовуватися дані за 3 попередні місяці, а в разі значних коливань – за 12 місяців).
 3. Фіксована місячна заробітна плата ділиться на кількість годин, які необхідно відпрацювати в цьому місяці.
 4. Змінну частину (залежно від відпрацьованих годин) слід розділити на фактичну кількість робочих годин у цьому місяці.
 5. Складанням погодинної оплати фіксованої та змінної винагороди, отримують вартість 1 години, яка і множиться на кількість годин, яку працівник мав би відпрацювати під час екстреної відпустки.

При цьому деякі види оплати в розрахунок не беруться, а саме:

 • разові або неперіодичні виплати за конкретне завдання або досягнення;
 • винагороду за час підготовки до роботи та/або за простій не з вини працівника;
 • ювілейні виплати;
 • винагороду за відпустку, а також за іншу обґрунтовану відсутність на роботі;
 • грошові еквіваленти щорічної відпустки (компенсація за невикористаний урлоп);
 • додаткова винагорода юрисконсульта за представництво в суді;
 • винагорода за непрацездатність через хворобу (лікарняний);
 • винагороди з преміального фонду компанії, додаткова річна винагорода, дебіторська заборгованість у зв’язку з участю в прибутку або профіцитом балансу;
 • пенсійні допомоги та допомоги по інвалідності або інші грошові допомоги;
 • винагорода і компенсація в разі звільнення.

Для кращого розуміння, варто розглянути на прикладі. Уявімо, що працівник працює за 8-годинним п’ятиденним графіком, і отримує фіксовано 3000 злотих на місяць. Крім цього, за січень, лютий і березень, він отримував премію, відповідно, 200, 250 і 200 злотих. У березні (коли, наприклад, мало бути 160 робочих годин) його дружина народила, і він узяв два дні екстреної відпустки. Розраховуємо відпускні:

 1. Фіксована частина ділиться на березневі години: 3000 : 160 = 18,75 злотих.
 2. Два дні відпустки – це 16 годин. Отже: 16 х 18,75 = 300 злотих. Це перша складова.
 3. Фактично відпрацьовані години в березні: 160 – 16 = 144 години.
 4. Середній бонус за три попередні місяці: (200+250+200) : 3 = 216,67 злотих.
 5. Ділимо середній бонус на фактичну кількість годин у березні: 216,67 : 144 = 1,50 злотих.
 6. Множимо отримані дані на 16 годин: 1,5 х 16 = 24 злотих. Це другий компонент.
 7. Підсумуємо складові оплати: 300 + 24 = 324 злотих.

Тобто всього за ці два дні термінової відпустки працівник отримає 324 злотих. Решта зарплати буде розрахована з урахуванням звичайних факторів.

Чи можна взяти Urlop okolicznosciowy по умові злеценя?

Відпустка регулюється положеннями трудового законодавства (частиною якого є і Розпорядження, що розглядається), а отже, все описане вище підходить тільки для працевлаштування за умовою про працю. Умова злеценя та інші типи цивільно-правових договорів за замовчуванням жоден з видів урлопу не передбачають.

Однак під час укладення Umowa zlecenie ці параметри можуть бути прописані в договорі, і тоді надання днів та їхня оплата здійснюватимуться відповідно до зазначених у контракті положень. Якщо ж відпустка в умові не відображена жодним чином, то й обов’язків із цього приводу в роботодавця (замовника) немає. Тоді отримати вихідні можна буде виключно за взаємною домовленістю.

0 коментарів

Написати коментар

Бажаєте приєднатися до обговорення?
Сміливо висловлюйте свою думку!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *