Надання житла в якості частини зарплати в Польщі

Надання житла в якості частини зарплати в Польщі

Нерідко умовами роботи в Польщі є надання співробітнику місця проживання. Це може бути і окрема квартира, і кімната, але найчастіше іноземцям виділяється щось, що умовно можна назвати робочим гуртожитком. За таке проживання часто утримують частину зарплати, і не кожен працівник до кінця розуміє, чи законно це, як враховується для податків і зборів.

Чи є надане житло частиною оплати праці, особливо якщо сумарно на руки видається сума, нижча за встановлений мінімум? Як сплачуються податки і збори ZUS із цієї частини доходу? Ці та інші питання, пов’язані з наданням житла роботодавцем, розглянемо в цьому матеріалі.

ЗМІСТ

До якого типу договорів належить дане питання?

Оподаткуванню підлягає дохід за будь-яким типом договору. Виплати в ZUS (за винятком оплати лікарняного листка) так само здійснюються і за умовою про працю, і за умовою злеценя. Мінімальні рівні оплати праці діють для трудових договорів так само як і для цивільно-правових контрактів.

Відповідно, усе, сказане далі, за замовчуванням стосується будь-якого типу договору з роботодавцем.

Чи є вартість оренди житла, наданого роботодавцем, частиною зарплати?

Це питання однаковою мірою стосується всіх рівнів доходів, але найчастіше з’являється у тих, хто отримує на руки суми, нижчі за мінімально встановлену зарплату. Логічно, що люди бажають отримувати більше, і нерідко пред’являють роботодавцям претензії.

Щоб зрозуміти, чи є вартість оренди наданого житла частиною зарплати, розглянемо кілька законодавчо встановлених правил. За нормами ust.1, art.12 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Закон про прибутковий податок фізичних осіб – Закон про PIT), доходи від трудових (та аналогічних) відносин, службових відносин, надомної праці та кооперативних трудових відносин являють собою всі види грошових виплат і грошову вартість доходів у натуральній формі або їх еквівалентів, незалежно від джерела фінансування, зокрема:

 • базовий оклад;
 • оплата понаднормової роботи;
 • привілеї та нагороди;
 • надбавки за невикористану відпустку;
 • грошова винагорода, виплачена працівникові;
 • вартість безоплатних доходів або частково виплачуваних доходів.

Надання працівнику житла є для нього безоплатним доходом, якщо працівник не несе жодних витрат узагалі, або частково виплачуваними доходами, якщо працівник несе тільки частину витрат.

Положення Закону про прибутковий податок прямо не визначають, що таке безоплатний дохід. Однак Вищим адміністративним судом у постанові від 16 жовтня 2006 р. (FPS 1/06) розглянутий вид доходу віднесено саме до безоплатних або частково виплачуваних.

Питання безоплатного доходу також було предметом аналізу Конституційного суду РП, який у рішенні від 8 липня 2014 р. (K/7/13) вказав, що доходами працівника можуть вважатися виплати, які:

 1. Були виконані за згодою працівника (співробітник використовував їх добровільно).
 2. Були в його інтересах (а не в інтересах роботодавця) і приносили йому користь, збільшуючи його активи або уникаючи витрат, які йому довелося б понести.
 3. Цей прибуток піддається виміру і призначається окремому працівнику (як правило, він доступний не всім в організації).

Чи означає це, що будь-який дохід, допомога, послуга може бути врахована як частина мінімальної заробітної плати? Ні. За нормами ust.5, art.6 Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Закону про мінімальну зарплату), до мінімальної оплати праці не входять:

 1. ювілейна премія;
 2. вихідна допомога, що належить працівникові у зв’язку з виходом на пенсію або пенсією по інвалідності;
 3. винагороду за надурочну роботу;
 4. надбавка до оплати за роботу в нічний час;
 5. надбавка за вислугу років.

Тут важливо два моменти:

 1. По-перше, ми бачимо надурочну роботу в обох випадках. Це не помилка. Це означає, що цей вид виплат не входитиме в загальний розрахунок мінімальної зарплати, оскільки за визначенням має на увазі виплати за час, що перебуває за межами норми. Але оподаткуванню підлягає. До нашого випадку це прямого стосунку не має, і згадано виключно для уникнення плутанини.
 2. Доходи, які нас цікавлять, безоплатні або частково виплачувані доходи в переліку винятків відсутні.

Усе це призводить до однозначного висновку – вартість оренди житла, що надається, є частиною заробітної плати, у тому числі й мінімальної оплати праці. Однак сам факт надання місця проживання та його умови мають бути узгоджені сторонами і не можуть нав’язуватися як обов’язкова умова працевлаштування.

Як визначити дохід від надання житла працівнику у Польщі?

Грошова оцінка безоплатних благ визначається відповідно до art.11 Закону про PIT. Щодо надання працівникові квартири (житла), це еквівалент орендної плати, яка підлягала б виплаті в разі укладення самим співробітником договору оренди цієї нерухомості. Якщо ж працівник частково покриває орендну плату, його дохід становитиме різницю між ринковою вартістю орендної плати та сумою, що виплачується самим працівником.

Роботодавці можуть орендувати житло для працівників у фізичних осіб або компаній, зокрема у ріелторів, готельєрів тощо.

Як же рахується цей дохід (частина зарплати)? Існує спеціальне тлумачення директора Національної податкової інформації від 07.02.2018 (0115-KDIT2-2.4011.387.2017.3.RS), у якому, зокрема, зазначено:

“У положеннях Закону детально не вказано метод визначення еквівалента орендної плати, що гіпотетично належить. Тому при визначенні її розміру слід посилатися на середній розмір орендної плати, що застосовується в даній місцевості при оренді однотипного нерухомого майна”.

Тобто до уваги береться не сума, яку роботодавець фактично утримує, а якась середня по ринку в цій місцевості.

Резюмуємо. У зарплаті співробітника вартість оренди житла може становити:

 • Суму, що дорівнює середній вартості оренди для приміщень такого типу в даній місцевості, якщо роботодавець оплачує житло повністю.
 • Суму, що дорівнює середній вартості оренди для помешкань такого типу в даній місцевості, мінус фактично виплачувана самим працівників, якщо роботодавець оплачує житло частково.

Якщо роботодавець покриває також інші платежі, наприклад, за електроенергію, газ, інші комунальні послуги, то і вони є доходом працівника, але оцінюються в цінах за брутто-вартістю, отриманою з рахунків-фактур, рахунків постачальників.

Усе це, з одного боку, заплутує методики розрахунків, але з іншого – певним чином захищає працівника від нечесних рішень роботодавця, який не може встановлювати розцінки на житло в необмежених розмірах.

На жаль, точних методик визначення середньої ринкової вартості законодавчо не встановлено, тож проаналізувати розцінки необхідно самостійно до підписання договору, в якому буде зазначено надання житла (до речі, це може бути і окрема угода з роботодавцем, і бути частиною трудового/цивільно-правового договору).

З якої суми сплачуються податки при наданні житла працівнику?

Повна сума визначається вищевказаним методом, однак для розрахунку бази оподаткування необхідно знати один дуже важливий аспект. Відповідно до p.19, ust.1, art.21 Закону про PIT, суми компенсації за житло величиною до 500 злотих на місяць не підлягають оподаткуванню.

Відповідно, дохід від надання квартири працівнику до 500 злотих на місяць буде звільнений від прибуткового податку. При більш високих витратах прибутковий податок сплачується з різниці між фактичною вартістю оренди аналогічної нерухомості в даному районі та сумою 500 злотих на місяць.

Наприклад, якщо роботодавець орендує квартиру ринковою вартістю 1500 злотих для трьох працівників, виходить, що величина безоплатного доходу для кожного з цих працівників буде в межах встановленого законом ліміту, і роботодавець не буде зобов’язаний розраховувати та сплатити авансовий податок на прибуток за цим рахунком. Але якщо в такій квартирі проживає один працівник, то 1500 – 500 = 1000 злотих увійдуть до оподатковуваної бази.

Як розраховуються внески до ZUS при наданні житла працівнику?

Величина виплат у ZUS (бази, з якої розраховуватимуть внески), визначається по-різному, залежно від форми власності на житло, і принципово відрізняється від визначення оподатковуваної бази.

Відповідно до §3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Розпорядження міністра праці та соціальної політики від 18 грудня 1998 р.). “Про детальні правила визначення бази для обчислення внесків на пенсійне страхування у зв’язку зі старістю та інвалідністю”), грошова вартість натуральних доходів визначається в розмірі грошового еквівалента, зазначеного в положеннях про винагороду, але якщо предметом пільги є надання житлового приміщення:

 • для кооперативних приміщень наймача та форми власності – у розмірі орендної плати, застосовної до цього приміщення в даному житловому кооперативі;
 • для муніципальних приміщень – у розмірі орендної плати, встановленої для цього приміщення комуною;
 • на жилі приміщення, які займають власники, за винятком кооперативної форми власності, і на жилі будинки, що перебувають у приватній власності, – у розмірі орендної плати, яка визначається відповідно до правил і ставок для муніципального житла в даній місцевості;
 • для приміщень у готелях – сума вартості, підтверджена рахунками, виставленими цими готелями.

Тобто і тут у розрахунок беруть не фактично утримувані суми, і навіть не витрати, яких зазнає сам роботодавець для оренди цього приміщення (крім готелів), а встановлені кооперативами чи муніципалітетами розцінки.

Приклад розрахунків

Розуміючи складність вищенаведених розрахунків, замість висновку наведемо приклад. Припустимо роботодавець винайняв для працівника кооперативну квартиру. Вартість оренди цього житла становить 1300 злотих, а щомісячна орендна плата за кооператив 598 злотих. Цього місяця комунальні платежі (енергія, інтернет), також оплачені роботодавцем, склали згідно з рахунками-фактурами 250 злотих.

Для цілей оподаткування вартість безоплатного доходу становить 1550 злотих (1300 злотих + 250 злотих). Працівник відповідає умовам звільнення від податків, тому для оподаткування має бути вказана сума в розмірі 950 злотих (1550 – 600 злотих, звільнених від оподаткування). Внески до ZUS визначатимуться виходячи з кооперативних розцінок на оренду, тобто вони будуть у розмірі 598 злотих.

Заробітна плата працівника, наприклад, становить 6000 злотих. Отже, для розрахунків слід використовувати таке: оподатковувана база – 6950 злотих (6000+(1550-600)), а база для розрахунку внесків ZUS – 6598 злотих (6000 + 598).

0 коментарів

Написати коментар

Бажаєте приєднатися до обговорення?
Сміливо висловлюйте свою думку!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *