Що потрібно з'ясувати у перший робочий день у Польщі?

Що потрібно з’ясувати у перший робочий день у Польщі?

Раніше “ЮА Мігрант” уже розповідав про те, що потрібно обов’язково зробити перед працевлаштуванням у Польщі. Однак, погодивши всі умови, рано чи пізно приходить перший робочий день. Нерідко це стрес, і працівник може розхвилюватися, розгубитися, але є найважливіші юридичні аспекти, які працівник повинен з’ясувати в першу ж зміну, щоб не опинитися порушником закону.

Що необхідно з’ясувати і зробити в перший робочий день у Польщі? Які дії можна відкласти, але все одно необхідно виконати на першому етапі? Відповіді читайте в цьому матеріалі.

ЗМІСТ

Яких договорів стосується це питання?

Усе, сказане далі, повною мірою стосується умов про працю, але деякі аспекти поширюються і на цивільно-правові договори. Наведена нижче інформація за замовчуванням поширюється на всі контракти, а в разі відмінностей – на це буде вказано окремо.

Ще один важливий аспект. Більшість зазначених дій необхідно провести в перший день, якщо вони не виконувалися раніше до фактичного початку роботи. Відповідно, треба в будь-якому разі перевірити наявність кожного пункту, і, якщо він уже виконаний, переходити до іншого.

Підписання договору

Згідно з положеннями Трудового кодексу, до початку роботи працівник повинен отримати письмове підтвердження умов раніше досягнутих угод. За відсутності такого підтвердження роботодавець може бути оштрафований, а робота співробітника вважатиметься незаконною.

Згідно з постановою Верховного суду Польщі від 9 грудня 1999 р. (sygn. akt I PKN 432/99), працевлаштування необов’язково повинне носити характер трудових відносин (відносин, регульованих Трудовим кодексом РП), тож роботу можна надавати й на підставі цивільно-правових договорів (наприклад, умова злеценя або умова про дзело).

Тут є вкрай важливий момент. Відповідно до норм art.22 Kodeks pracy (k.p.), трудовий договір (умова про праце) обов’язково підписується та не може бути замінена цивільно-правовим контрактом, якщо йдеться про роботу за гроші (винагороду) на умовах та під контролем роботодавця, а також у зазначених ним місці та часі. Підписані за таких умов умови злеценія або про дзело не вважатимуться незаконними, але матимуть юридичну силу повноцінного трудового договору, незалежно від назви, яку вказали в документі сторони.

Медичні огляди

Перш ніж приступити до виконання будь-яких завдань на новому робочому місці, кандидат на цю посаду має пройти медичний огляд. Це слугує підтвердженням, що стан здоров’я людини дозволяє виконувати зазначені в договорі обов’язки за наявних умов.

Тільки після отримання працівником відповідного допуску, він може приступити до роботи. Пройти медогляд можна і раніше, до підписання контракту, але його результат має бути до початку виконання обов’язків.

У деяких випадках матиме силу й аналогічний документ від попереднього роботодавця – це можливо за таких умов:

 • з моменту закінчення попереднього працевлаштування не минуло 30 днів;
 • працівник пред’являє чинну медичну довідку разом із направленням на огляди, на підставі яких видано медичну довідку;
 • роботодавець вважає, що умови праці, описані в направленні на медичні огляди, відповідають пропонованим умовам;
 • працівник не буде виконувати особливо небезпечну роботу.

Тепер принциповий момент за типами договорів. Обов’язок проходження медогляду є тільки при умові про працю. За цивільно-правовими безпосередньо таких вимог немає. Однак необхідність забезпечення безпечних умов праці поширюється на всі типи контрактів (art.304 k.p.), тож якщо умови майбутньої роботи є специфічними або небезпечними, медичний огляд необхідний і за цими типами договорів.

Навчання з охорони праці

Перед початком роботи кожен працівник повинен пройти інструктаж з охорони праці та техніки безпеки, а також інструктаж на робочому місці (працівникові необхідно знати небезпеки, з якими він може зіткнутися під час виконання обов’язків).

Ця норма (з урахуванням вимог уже згаданої art.304 k.p.) поширюється на всі типи договорів, якщо роботодавцем (замовником) визначено конкретне місце виконання обов’язків. При цьому зазначений інструктаж стосується, зокрема, і співпраці двох суб’єктів підприємницької діяльності (наприклад, за B2B-контрактом).

Яку інформацію має отримати співробітник у перший тиждень роботи?

Відповідно до §3, art.29 k.p., працівник повинен отримати ключову інформацію, пов’язану з його працевлаштуванням, протягом 7 днів після початку роботи. Наразі в правилах перераховані тільки деякі з них, але це зміниться після ухвалення правок, пов’язаних з адаптацією польських правил до директив ЄС.

Сказане далі, відноситься насамперед до трудових договорів (умов про працю), проте за згодою сторін може бути закріплено (позначено, встановлено) і в цивільно-правових контрактах.

Добова та тижнева норма робочого часу

Трудовий кодекс прямо надає інформацію про базову норму робочого часу. Згідно з §1, art.129 k.p., тривалість робочого часу не може перевищувати 8 годин на день і в середньому 40 годин за умови середнього п’ятиденного робочого тижня в прийнятий розрахунковий період. Роботодавець також повинен вказати години роботи в нічний час (за їх наявності).

Дата виплати зарплати

Роботодавець повинен вказати працівникові періодичність виплат і точну дату, коли працівник отримає заробітну плату. Співробітник повинен отримати виплату винагороди за роботу в цьому місяці не пізніше 10-го числа наступного календарного місяця, але це має бути конкретний день.

Роботодавець не може вказати діапазон дат, до якого здійснюватиметься виплата. Важливо зазначити, що якщо встановленим днем виплати винагороди за роботу є вихідний день, роботодавець зобов’язаний виплатити винагороду в останній робочий день перед закінченням зазначеного строку. За замовчуванням винагороду має бути перераховано на зазначений банківський рахунок – готівковий розрахунок можливий тільки за бажанням працівника.

Відпускні дні

Укладаючи трудовий договір, співробітник отримує право на відпустку. У перший день працівник має надати роботодавцю дипломи про закінчення школи, довідки з місця роботи, що підтверджують трудовий стаж, від якого залежить відпускний період. Нагадаємо, на рік чергова відпустка може становити:

 • 20 днів – за наявності у працівника трудового стажу менше 10 років;
 • 26 днів – за наявності у працівника трудового стажу понад 10 років.

Важливо, що при працевлаштуванні менше повного року працівникові має бути вказана тривалість відпустки, пропорційна фактичному часу роботи, причому неповний день відпустки завжди заокруглюється в більший бік. При неповній зайнятості відпустка встановлюється в розмірі, що відповідає повній зайнятості.

Тривалість періоду повідомлення

Ще одна інформація, яку працівник має отримати в перший тиждень роботи, – це тривалість періоду повідомлення про звільнення, який згідно із законодавством залежить від виду договору та строку, на який його було укладено.

Повідомлення при припиненні строкового і безстрокового договору становить:

 • 2 тижні, якщо працівник пропрацював менше 6 місяців;
 • 1 місяць, якщо працівник пропрацював не менше 6 місяців;
 • 3 місяці, якщо працівник пропрацював не менше 3 років.

Строк повідомлення за трудовим договором, укладеним на строк випробування, становить:

 • 3 робочі дні, якщо випробувальний строк не перевищує 2 тижнів;
 • 1 тиждень, якщо пробний період перевищує 2 тижні;
 • 2 тижні, якщо випробувальний термін 3 місяці.

Ще раз нагадаємо, що йдеться виключно про умови про працю – цивільно-правові контракти можуть бути розірвані сторонами без будь-яких періодів повідомлення, якщо їхні тексти не передбачають іншого.

Як підтвердити явку на роботу та обґрунтувати відсутність

Новому співробітнику також важливо знати, як він має підтверджувати свою присутність на роботі. На багатьох робочих місцях є списки, графіки, табелі відвідуваності. Однак це може бути зроблено у вигляді повідомлення про такий факт безпосередньому керівнику або шляхом фіксації в цифровій системі, призначеній для обліку робочого часу.

Співробітник також має бути обізнаний про метод підтвердження відсутності (наприклад, сповіщення про лікарняний).

Ці параметри можуть бути актуальними і для цивільно-правових контрактів. Незважаючи на те, що в роботодавця за цими договорами може не бути обов’язку сповіщення (якщо його чітко не прописано в тексті самого контракту), в інтересах співробітника з’ясувати ці параметри заздалегідь.

Що додасться до обов’язків у найближчому майбутньому?

У зв’язку з майбутнім ухваленням поправок у роботодавця з’являться додаткові інформаційні зобов’язання по відношенню до працівника на додаток до вищезазначених. Протягом 7 днів після допуску співробітника до роботи необхідно буде надати йому правила щодо:

 • перерв у роботі;
 • щоденного та щотижневого відпочинку;
 • надурочної роботи та компенсації за неї;
 • переходу зі зміни на зміну – у разі змінної роботи;
 • переміщення між місцями роботи – у разі кількох місць роботи;
 • компонентів винагороди та пільг у грошовій або натуральній формі, відмінні від зазначених у трудовому договорі;
 • застосовної процедури припинення трудових відносин, включно з формальними вимогами, тривалістю періодів повідомлення та датою звернення до суду з трудових спорів або, якщо неможливо визначити тривалість періодів повідомлення на дату надання працівникові цієї інформації, метод визначення таких періодів повідомлення;
 • права працівника на навчання, якщо роботодавець його надає, зокрема загальні принципи політики роботодавця у сфері навчання;
 • колективного договору, дія якого поширюється на працівника, а в разі укладення колективного договору поза робочим місцем спільними органами або установами – найменування таких органів або установ.

На момент публікації цього матеріалу поправки ще не ухвалено, але законопроект уже пройшов частину належного шляху для набуття чинності. Імовірно зміни почнуть діяти з 2023 року.

Висновок

Підсумуємо. Не можна приступати до роботи без підписання договору, а за наявності уми про працю – без проходження медкомісії та інструктажу з охорони праці та техніки безпеки. Є цілий перелік інформації, яку повинен довести до відома співробітника роботодавець у перші 7 днів роботи.

Початок виконання обов’язків на новому місці – це нерідко стресова подія. Проте необхідно орієнтуватися на нівелювання можливих проблем для себе в майбутньому, а отже, ретельно стежити, щоб роботодавець надав усю інформацію про працевлаштування.

0 коментарів

Написати коментар

Бажаєте приєднатися до обговорення?
Сміливо висловлюйте свою думку!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *